Podczas corocznego spotkania była podjęta decyzja o niewypłaceniu dywidend akcjonariuszom w roku 2016, środki zostaną wykorzystane dla rozwoju spółki.