Щорічними зборами прийнято рішення - не виплачувати дивіденди акціонерам за 2016 рік, вони будуть використані в інтересах розвитку компанії.