Anatolii Vlasenko

Właściciel spółki
Dyrektor
Posiada ponad 15 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach rolniczych na Ukrainie. Od 1999 roku pracował w firmie „Ranok”, która jest uczestnikiem grupy Cereal Ukraine.

Oleksandr Vlasenko

Właściciel spółki
Wicedyrektor do spraw innowacji
Posiada ponad 15 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach rolniczych na Ukrainie. Od 1999 roku pracował w firmie „Ranok”, która jest uczestnikiem grupy Cereal Ukraine.

Maksim Rykov

Wicedyrektor do spraw finansów
W Cereal Planet pracuje od 2012 roku. Wcześniej pracował w firmie „Agrotrade Eksport”. Studiował na Charkowskim Uniwersytecie Rolniczym im. W.W. Dokuczajewa na kierunku „Zarządzanie w organizacji”. W 2017 roku otrzymał dyplom Otwartego Uniwersytetu Brytanii.

Tatiana Kolpak

Wicedyrektor do spraw logistyki
W Cereal Ukraine pracuje od 2005 roku. Przed tym pracowała w firmie „Turboatom”.
W roku 2003 skończyła studia na Charkowskim Państwowym Ekonomicznym Uniwersytecie na kierunku „Zarządzanie i organizacja”.
W 2016 roku otrzymała dyplom Otwartego Uniwersytetu Brytanii. Uczestniczyła w szkoleniach „Efektywna budowa logistyki magazynowej” w 2015 roku.
Odpowiada za efektywność procesów logistycznych.

Ewgenii Omelczenko

Wicedyrektor do spraw sprzedaży
W Cereal Planet pracuje od 2016 roku. Wcześniej pracował w firmie „TIS”.
W roku 1998 skończył studia na Charkowskiej Państwowej Akademii Transportu Kolejowego, specjalność – zarządzanie systemami transportowymi.
Odpowiada za sprzedaż produkcji.

Taras Klimenko

Wicedyrektor do spraw dostawy surowcu
W Cereal Planet pracuje od 2012 roku. Wcześniej pracował w firmie „Zlak Mielnica”.
W roku 1993 otrzymał wykształcenie wyższe na Charkowskim Instytucie Lotnictwa , specjalizacja – Silniki Lotnicze.
Jest odpowiedzialny za zakup surowcu i jego jakość.

Natalia Kolesnik

Wicedyrektor do spraw personelu
W Cereal Planet pracuje od 2012 roku. Wcześniej pracowała w firmie „Zlak Mielnica”.
W roku 2002 otrzymała wykształcenie wyższe na Charkowskim Instytucie Humanistycznym ” Ukraińska Akademia Narodowa”, specjalizacja – Zarządzanie społeczne.
W roku 2005 uczestniczyła w szkoleniach „Meta programy w poszukiwaniu i ocenie personelu”.
Jest odpowiedzialna za prowadzenie polityki kadrowej.