Akcjonariusze posiadające 5% i więcej akcji oraz akcje w wolnym obrocie:

Akcjonariusz  Ilość akcji Udział głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (%)
 Anatolii Vlasenko  570 945  32,10%
 Aleksandr Vlasenko  506 667  28,46%
 Aleksandr Slawgorodskii  506 666  28,46%
 Akcje w wolnym obrocie  195 722  10,98%
 Razem:  1 780 000  100%

Cereal Planet nie ma rady nadzorczej, obowiązki rady nadzorczej wykonuje rada dyrektorów.