Akcjonariusze posiadające 5% i więcej akcji oraz akcje w wolnym obrocie:

Akcjonariusz  Ilość akcji Udział głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (%)
 Anatolii Vlasenko  597 002  33,54%
 Aleksandr Vlasenko  532 723  29,93%
 Aleksandr Slawgorodskii  532 723  29,93%
 Igor Dobruskin  97 830  5,5%
 Akcje w wolnym obrocie  19 722  1,1%
 Razem:  1 780 000  100%

Cereal Planet nie ma rady nadzorczej, obowiązki rady nadzorczej wykonuje rada dyrektorów.