Акціонери, які володіють не менше 5% акцій і акції у вільному обігу:

Акціонер  Кількість акцій Частка голосів на зборах акціонерів (%)
 Власенко Анатолій  570 945  32,10%
 Власенко Олександр  506 667  28,46%
 Славгородский Олександр  506 666  28,46%
 Акції у вільному обігу  195 722  10,98%
 Разом:  1 780 000  100%

Cereal Planet не має наглядової ради, функції наглядової ради виконує рада директорів.