Компания Spółka Cereal Planet PLC (Cypr) była założona w roku 2012.
Na Ukrainie przedstawicielem grupy jest Cereal Planet Ukraine. Ukraińska spółka holdingowa obejmuje:

 

  • Firmę „Ranok”, specjalizująca się na wytwarzaniu kasz oraz sprzedaży hurtowej;
  • „Olimp” Sp. z o. o., największy dystrybutor kasz na wschodzie Ukrainy;
  • „Selhozkorm” Sp. z o. o., specjalizująca się na wytwarzaniu pasz.
Firma „Ranok” i „Olimp” Sp. z o. o. były założone w połowie lat 90-tych. Na początku swojej działalności te dwie firmy istniały osobno. Prywatna firma „Ranok” była założona 10-go sierpnia 1995 roku. Pierwsze trzy lata działalności firma przetwarzała tylko groch, a w 1998 roku była podjęta decyzja o zwiększeniu obszarów produkcyjnych i rozszerzeniu linii produktów. W roku 2008 firma kupiła aktywy Bielokolodiezianskej fabryki pasz i stworzyła na ich bazie nową produkcje. Nowe przedsiębiorstwo jest wyposażone w nowoczesne urządzenia, co pozwoliło na wprowadzenie zaawansowanych technologii, w tym hydrotermalne przetwarzanie ziaren i wielostopniową kontrolę jakości.
„Olimp” Sp. z o. o. była założona 24 lipca 1998 roku. Głównymi profilem działalności spółki było pakowanie i fasowanie kasz, hurtowa i detaliczna sprzedaż produkcji żywnościowej. „Olimp” Sp. z o. o. to największy dystrybutor w regionie Charkowskim. „Olimp” Sp. z o. o. pod koniec roku 2008 otrzymała nagrodę „Lider branży”.
Synergia w po połączeniu spółek pozwoliła Cereal Planet PLC zadebiutować w alternatywnym systemie obrotu Warszawiej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect na początku grudnia 2013 roku. Otrzymane środki pieniężne zostały przeznaczone na rozszerzenie i modernizacje produkcji, co pozwoliło na zwiększenie mocy produkcyjnych do przetwarzania 5000 ton zboża miesięcznie. W roku 2017 firma zakończyła pracę nad swoim nowym produktem – kaszą bulgur.
Na podstawie decyzji, przyjętego właścicielami, APF “Ranok” i Selkhozkorm Sp. z o.o. zostały zreorganizowane w czerwcu i grudniu 2017 roku, przez przyłączenie do “Olimp” Sp. z o.o.